Vallen gebeurd vaak zo snel dat we niet kunnen handelen.

De fysiotherapeut van BuurtFysio kan samen met u

signaleren of er een verhoogd valrisico is.


Valpreventie

Vallen gebeurd vaak zo snel dat we niet kunnen handelen. Wist u dat elke 5 minuten er iemand op de spoedeisende hulp beland naar een valongeval? Bij 65 – plussers komt dit het meeste voor. Een val voor iemand van hogere leeftijd heeft vaak grote gevolgen. Namelijk het oplopen van letsel in de vorm van een breuk, het verliezen van (tijdelijke) zelfredzaamheid, het niet meer thuis kunnen wonen of zelfs niet meer mobiel kunnen zijn.

Allemaal problemen die we liever willen voorkomen.

De fysiotherapeut van BuurtFysio kan samen met u signaleren of er een verhoogd valrisico is. En daar dan passend advies en een evt. behandeling voor samenstellen. Hieronder vindt u een aantal signalen die kunnen wijzen op een verhoogd risico op vallen

  • Bent u slechter gaan lopen?
  • Is uw zicht minder geworden?
  • Bent u bang om te vallen?
  • Bent u al eens eerder gevallen?
  • Heeft u losse vloerkleden of snoeren in huis?
  • Heeft u veel meubelen in huis waardoor u slecht kunt bewegen?
  • Gebruikt u veel medicatie?

Ook kunt u een valpreventie cursus volgen bij BuurtFysio. Deze cursus bestaat uit een 8/10 weekse training van 2u per week waarin we werken naar minder én het voorkomen, van vallen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.

(Deze cursus wordt door Menzis vergoedt.)