Een kleinschalige praktijk

waar we elkaar bij naam kennen

Dat maakt BuurtFysio al jaren

tot een succes.


Tinnitus

Tinnitus, ook wel bekend als oorsuizen, een geluid dat u hoort in uw hoofd. Dit kan zijn fluiten, piepen, brommen of zoemen. De geluiden variëren van hard tot zacht en hoog tot laag.
Soms zijn ze de hele dag aanwezig en soms komen en gaan ze, afhankelijk van wat u doet en of u er aandacht aan geeft.

Tinnitus ontstaat door overprikkeling van de hersenstam. Dit kan door hormonen, verhoogde spierspanning, gedachten en
emoties, maar ook door voeding. Enkele oorzaken kunnen zijn stress, een ongeluk, werk- of slaaphouding, slaapgebrek, te weinig bewegen, concertbezoek, door karaktereigenschappen zoals perfectionisme en controle-gedrag en nog meer. Meestal is het een opeenstapeling van verschillende factoren. Zelden is er slechts 1 oorzaak aan te wijzen. (bron www.tinnitusconceptvledder.nl)

Neem nu contact op